Suoritukset opintorekisteriin?

Kun haluat suorittaa opintoja, jotka eivät kuulu normaalisti tutkintosi opetussuunnitelmaan, keskustele suorituksen hyväksymisestä omaan opintosuunnitelmaasi etukäteen opinto-ohjaajasi kanssa. Muualla suoritetut opinnot hyväksytään yleensä valinnaisina syventävinä tai soveltavina kursseina.

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisia opintoja voidaan hyväksyä lukio-opintoihisi rehtorin harkinnan mukaan seuraavasti:
• 1 opintopiste vastaa 0,5 lukion kurssia
• 1,5 opintopistettä vastaa yhtä lukion kurssia
• 2 opintopistettä vastaa yhtä lukion kurssia
• 3 opintopistettä vastaa kahta lukion kurssia
• 4 opintopistettä vastaa kahta lukion kurssia
• 5 opintopistettä vastaa kolmea lukion kurssia.

Suoritettuasi opintoja korkeakoulussa tai kesäyliopistossa saat oppilaitoksesta todistuksen tai opintosuoritusrekisteriotteen. Ellei sinulle ole ilmoitettu, tuleeko se automaattisesti postissa vai pitääkö sitä pyytää, tiedustele asiaa opinnot tarjoavasta oppilaitoksesta. Käytännöt voivat vaihdella oppilaitosten kesken.

Esitä saamasi todistus oman oppilaitoksesi opinto-ohjaajalle tai muulle suoritusten rekisteröinnistä vastaavalle henkilölle ja pyydä opintosuorituksen tallentamista opintorekisteriisi.