Mitä se maksaa?

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoiset opinnot ovat yhteistyösopimuksen tai LAM-sopimuksen tehneiden toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille ilmaisia. Oma oppilaitoksesi kuitenkin maksaa opinnot järjestävälle oppilaitokselle opinto-oikeudestasi.

Kesällä järjestettävien lukion reaaliaineiden kertauskurssien osallistumismaksusta opiskelija maksaa itse osan ja oma oppilaitos osan, jos kyseisen oppilaitoksen sopimus kattaa kertauskurssit. Opiskelijan omavastuuosuus kurssimaksusta selviää kurssikuvauksesta. Kesällä 2021 omavastuuosuus on 50 euroa. Lukulomalla järjestettävät abikurssit ja kesällä järjestettävät kielten ja matematiikan kertauskurssit eivät kuulu sopimuksen piiriin, vaan ne ovat kokonaan maksullisia ja niihin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston www-sivujen kautta.

Opintomaksut laskutetaan aloitetuista opinnoista. Toisin sanoen keskeytetyt opinnot maksavat oppilaitoksellesi saman kuin suoritetut opinnot. Älä siis ilmoittaudu turhaan ja mieti tarkkaan, onko sinulla juuri nyt aikaa ja energiaa suorittaa opintoja. Jos sinulle tulee este osallistua opintoihin, joihin olet saanut opinto-oikeuden, ilmoita peruutuksesta pikimmiten opinnot järjestävään oppilaitokseen. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään opintomaksu sinulta itseltäsi.